GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106737
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lonningdal
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en rest av et breranddelta bygd opp til ca. 60 m o.h. Terrassen er gjennomskåret av Stordalselva. Snitt i overflaten viser grusige masser, men det er ingen snitt som viser sammensetningen ned mot dypet. Ved foten av terrassen er det fjell i dagen. Terrasseskråningen er ca. 20 m høy på det mektigste partiet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse