GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106739
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stormyrstølen
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse øst for Øvredalselva. Snitt i avsetningen viser skrålag av sand og grus. Avsetningen har begrenset mektighet og fjell kommer opp i dagen to plasser mellom avsetningen og elva. Mesteparten er planert ut til dyrkamark.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse