GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106741
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hetleflaten
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning øst for Skogavika i Hetlandsvatn. En markert terrasseskråning i tidligere massetak mot vannet, er ca. 10 m høy. Snittet viser masser av sand og grus. Terrassen er bygd opp til 55 m o.h.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse