GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106743
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kolskogen
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er nesten tom for masse og er planert ut. Det bygges ut veier og industri i hele forekomsten. Noe masse er igjen i sørvestkanten av forekomsten. Massene består for det meste av skrålag med sand. Det er noen tynne gruslag. Forekomsten er uaktuell for uttak.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse