GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106763
Askøy (4627) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Herdla
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en brerandavsetning med høyeste terrassenivå 32 m o.h. Massene består av skrålag av sand og grus. Fjell i dagen flere steder innenfor forekomsten. Deler av forekomsten er volumberegnet. Grabbing av sjøsand utenfor Herdla, men ingen massetak på land. Deler av forekomsten er foreslått kvartærgeologisk vernet. Det er mange interessekonflikter ved evt. masseuttak. Eneste naturgrusforekomst i Askøy kommune.

Bilder
1. NOrdlig del av avsetningen


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse