PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106765
Askøy (4627) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Askøy pukkverk
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Mylonitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergarten har relativt sterk skifrighet. God styrke. Massetaket drives på flere nivå. Stort utskipningsanlegg, sikte - og knuseverk. Massene bl.a. eksporteres.

Bilder
1. Sprenging i bruddet
2. Bruddveggen
3. Nederste nivå i bruddet
4. Mot knuse-, sikte- og utskipningsanlegget
5. Anlegg
6. Mot bruddet


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse