GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106777
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nesheim
(Sist oppdatert 11.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elveslette, med en høyere terrasse der hvor kirken ligger. Terrassen er volumberegnet. Det er ingen snitt som viser sammensetningen i forekomsten, men det forventes sorterte lag av sand og grus.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse