GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106783
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Høvik
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er tolket som rest av en sandur (horisontale lag). Ryggform med terrasse mot elva. Materialet er svært grovt i toppen med mye blokk og stein. Under er det ensgradert finsand. Materialet har noe brunt belegg. Masseuttak mot elva. Ryggen er omgitt av en elveslette. Denne delen av forekomsten er ikke volumberegnet.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse