GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106789
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Norheim
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 60 m o.h. Fjell i dagen øst og vest begrenser mektigheten. Ingen snitt viser massesammensetningen. Elveterrassen syd for breelvavsetningen er ikke volumberegnet.
2003: sand og grus er blottet i små partier langs vegen opp til Norheim


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse