GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106791
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Myster
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning i flere terrassenivå. Fjellet stikker opp i dagen flere steder. Mektigheten antas derfor å være liten. Ikke volumberegnet. Seismikken viser to lag, øverst 500 - 1000 m/s., nederst 1100 - 2000 m/s.. Opp til 25 m til fjell.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse