GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106793
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eide
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Rest av et breranddelta. Terrasseflaten ligger 63 m o.h. (marin grense). Skrålag av sand og grus, mest sand syd i avsetningen. Store masseuttak. Utskipning fra kai nedenfor massetaket. Viktig forekomst.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse