GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106795
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eidslandet
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en rest av et elvedelta ved utløpet av Ekso. Deltaflaten ligger 3-5 m o.h. Nesten hele flaten er bebygd. Lite aktuell for masseuttak.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse