GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106797
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kalland
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mindre breelvavsetning mellom Inste og Ytste Kallandsvika. Begrenset mektighet og utstrekning. Det er et nedlagt massetak nord i forekomsten med nedraste sand-/grusmasser.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse