GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106799
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stamnes
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning mellom Stamnes og Kuvika. Snitt i massetak nord i avsetningen viser lagdelt sand og grus med stein i toppen. Massesammensetningen mot dypet er usikker, men ravinering kan tyde på siltige masser. Utnyttbar sand-/grusmateriale kan derfor være begrenset. Nærmere undersøkelser er nødvendig før større masseuttak.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse