GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106805
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tveitane
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 75 m o.h. Massesammensetningen mot dypet er usikker, men det er et grusig topplag. For en stor del er forekomsten nedbygd (bl.a. kirkegård). Den er neppe aktuell for større masseuttak.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse