GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106811
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalegarden syd
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse avsatt 63 m o.h. Snitt i terrasseskråningen viser godt sorterte lag av sand og grus. Kraftlinjer krysser avsetningen.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse