GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106813
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalegarden nord
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elve-/breelvterrasse ca. 20 m o.h. Godt sorterte skrålag av sand, noe grus. 1 m steinig grus i topplaget. Jernbanen krysser avsetningen. Et massetak ble tidligere drevet av kommunen nord i avsetningen. Deler av grustaket er fylt opp av tunnelmasser. Brunt belegg på materialet.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse