STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 106817
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Li
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steintipp av tunnelmateriale. Skifrig bergart med mye jern-/mangan-utfellinger. Mye finknust materiale. Bare aktuell som fyllmasse. Noe masseuttak foregår.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse