STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 106819
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brekka
(Sist oppdatert 14.jul.1988)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart : Skifer
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Tipp av tunnelmasse. Skifrig materiale med mye finstoff (oppknust). Masseuttak. Fyllmasse.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse