GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106821
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Straumestølen
(Sist oppdatert 29.mai.2002)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus med andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Viften er blokkrik og den er hovedsakelig avsatt av skredmateriale i elvens flomperiode. Det betydelige innslaget av skredmateriale gjør at en må forvente et forholdsvis stort innhold av organisk materiale. Forekomsten vurderes som en lite viktig byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse