GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106823
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Godstrand
(Sist oppdatert 29.mai.2002)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Skredmateriale avgrenser delvis avsetningen både mot nord og sør. Det er mulig at breelvavsetningene finnes igjen under deler av skredmaterialet. Deler av avsetningens overflate er dekket av ur, og torvdekket er stedvis opptil ca. 0,5 m tykt. Forekomsten vurderes som en lite viktig byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse