GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106825
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Straume
(Sist oppdatert 29.mai.2002)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Denne forekomsten, som ligger ved utløpet av Steinsdalsvatnet, er den nordlige delen av samme sanduren som Furneset (forekomst nr. 4) tilhører. Avsetningen er delt i to av Moelva. Avsetningen er bygd opp av tilnærmet horisontale lag, de fleste med tykkelse 1-3 m. Forekomsten vurderes som en viktig ressurs til lokale formål.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse