GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106827
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Furneset
(Sist oppdatert 29.mai.2002)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten utgjør den største delen av en stor breelvavsetning (sandur) i hoveddalføret sør for Steindalsvatnet. Et snitt helt sør på Furuneset viser materialet i dette området. De øverste 0,7 m er vekslende stein- og sandlag. Under dette er det godt sorterte sandlag, det samme viser snitt i østskrenten.

2002: Snittene i et stort, nedlagt massetak viser at forekomsten inneholder betydelig grovere masser enn beskrevet ovenfor. Forekomsten vurderes som en viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse