GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106829
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eikebakken
(Sist oppdatert 29.mai.2002)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en erosjonsrest av en breelvavsatt dalfylling. Et tjern og eldre, tørre elveleier finnes på den bar- og løvskogdekkede overflaten. Et snitt vest i avsetningen viser 1 m tykke lag som faller svakt mot vest. Forekomsten vurderes som en lite viktig byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse