GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106835
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Esphaugen
(Sist oppdatert 30.mai.2002)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er avsatt som en stor endemorene foran en dalbre ned Hellandsdalen. Den er bygd opp til vel 100 m o.h. Elva ut Hellandsdalen har erodert seg ned gjennom den vestlige delen av ryggen.

2002: Minst halvparten av volumet i forekomsten ligger igjen. På grunn av veldig hardpakkede og grovkornige masser er sannsynligvis videre drift lite aktuell.

Forekomsten vurderes som en lite viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse