GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106837
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eikehaugen
(Sist oppdatert 30.mai.2002)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Denne forekomsten hører opprinnelig sammen med avsetningene ved Granheim. Disse har dannet et brefrontdelta tvers over dalen, og elva har siden skåret seg ned og delt avsetningen i to. Det synes som om breelva har munnet ut i fjorden langs vestre dalside og at avsetningen ved Eikhaugane er avsatt i en bakevje med periodevis rolige avsetningsforhold.

2002: Den viktigste delen av forekomsten er utdrevet og tilbakført til jordbruksland.

Forekomsten vurderes som en lite viktig byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse