GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106839
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Granheim
(Sist oppdatert 30.mai.2002)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Her ligger rester etter betydelige avsetninger. Disse avsetningene er representert ved to terrasserte delta avsatt inntil hverandre. Begge deltaene er i dag sterkt redusert på grunn av aktive masseuttak. Skrålag faller mot sørvest. Noe masse ligger igjen, men lite masse kan nå tas ut uten relativt store konflikter med annen arealbruk.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse