GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106841
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mo
(Sist oppdatert 23.jan.2014)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Innen det stipla området ligger øverst (lengst øst), rester etter brefrontdeltaer hvor massene er utdrevet. Noe masser er igjen på nordsida av elva, ved Otterstad. Nedenfor (mot sjøen) ligger noe elvemateriale.

2002: Forekomsten er så gått som utdrevet. Bortsett fra en liten del ved gården nord for brua, hvor det er et ca 15 m. høyt snitt med sorterte masser og fin lagdeling, er det bare enkelte små områder hvor det er mulig å ta ut masser. Det gamle massetaket, hvor bearbeiding av masser foregår, er utvidet noe i vestlig retning. Litt masse er uttatt i elvesletta, hvor massene består av grusig sand.

Forekomsten vurderes som en lite viktig byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse