GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106843
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mostraumen
(Sist oppdatert 30.mai.2002)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Her ligger rester av et større brefrontdelta bygd opp av breelvavsetninger. Den høyeste terrassen på avsetningen er målt til ca. 33 m o.h. Avsetningen består av skrålag med fall mot vest. Materialet består hovedsakelig av storsteinet og blokkholdig sand og grus. Det har tidligere vært drevet aktiv masseuttak fra avsetningen. Massetaket er nå nedlagt.

2002: Det er ingen uttak i forkomsten i dag. Avsetningen kan være en viktig byggeråstoffressurs, men uttak vil ødelegge gården Mostraum som ligger på forkomsten .


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse