GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106869
Alver (4631) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Romarheim
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breranddelta bygd opp til ca. 50 m o.h. Hele den øvre delen av avsetningen er drevet ut slik at det bare står igjen et par mindre terrasser. Disse er båndlagt av dyrka mark og bebyggelse.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse