GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106875
Alver (4631) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vetl-Urdal
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning, terrassert, ved utløpet av Vetl-Urdal. Dårlig sortert, kantet materiale i øverste del av terrassen (morenekarakter).


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse