GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106877
Alver (4631) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Aurdalen
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse vest for bekken i Aurdalen. Terrasseflata ligger ca. 60 m o.h. Det er et eldre grustak sør i forekomsten. Materialet består av sortert sand og grus. Beliggenheten ved pukkverket gjør at den kan være av interesse for spesielle formål.

Bilder
1. Terrassen sett fra vest


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse