GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106879
Alver (4631) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Store-Aurdal
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning ved utløpet av Aurdalen. Høyeste terrasseflate ligger ca. 60 m o.h. Materialet er sortert sand og grus. Grovt topplag. Et eldre masseuttak i forekomsten er utplanert.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse