GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106883
Alver (4631) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eikefet
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er breelvterrasser i flere nivå. Mesteparten av materialet er utdrevet, men litt masser igjen innerst mot fjellet. Ved fjorden ligger utskipningshavn for pukk fra Oster Pukk og Grus.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse