PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106887
Alver (4631) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mongstad
(Sist oppdatert 01.sep.2004)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Anortositt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Masseuttak i forbindelse med utbyggingen av Mongstadanlegget. Bergarten er sannsynligvis anorthositt. Lokaliteten er ikke befart, registreringene bygger på opplysninger fra entreprenør. Produksjonen opphører når anleggsperioden er over.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse