GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106895
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sleire
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med skrålag av sand og grus. Terrasseflata er ca. 45 m o.h. (marin grense). Massetak på 2 eiendommer er skilt av veg.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse