GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106897
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ostavatnet
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten erosjonsrest av breelvmateriale inn mot fjellveggen. Materialet består mest av finsand med noen gruslag. Mindre massetak mot veien.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse