GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106899
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hosteland
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Noe breelvmateriale rundt gården Hosteland. Ingen snitt som viser massesammensetningen. Fremkommer som små nedskjørte terrasser. Sannsynligvis liten mektighet. Uaktuell for større massetak.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse