STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 106903
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fossestølen
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en tipp av tunnelmasser lagt opp i en terrasse. Skråningen er ca. 30 m høy. Arealet utgjør ca. 200x100 m. Ved befaringen i 2004 ser det ut til å være tatt ut en del masse fra tippen. Den kan imidlertid fortsatt være aktuell som råstoffkilde for lokale formål (hyttebyging eller lignende).

Bilder
1. Øvre del av steintipp
2. Nedre del av steintipp


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse