GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106905
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Matredalen
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Dalfylling nederodert av elva. Det står igjen terrasser på begge sider av elva. Det er høyest og størst areal på nordvestsiden av elva hvor terrassen er ca. 60 m o.h. Materialet består av skrålag av sand (og noe grus) med et svært grovt topplag med mektighet ca. 2 m.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse