GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106907
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Matrevatnet
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning bygd opp til ca. 60 m o.h. Mektigheten er usikker. Massene består av sand og grus. Det kan være mer finkornige masser mot dypet.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse