GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106909
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Store Matre
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse bygd opp til ca. 65 m o.h. (marin grense). Skrålag av sand og grus. Begrenset mektighet (fjell i dagen rundt forekomsten). Delvis bebygd, men den største terrasseresten er skogvokst/beite


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse