GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106911
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lille Matre
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med godt sortert sand og grus. Sørvestre del av forekomsten er en elveterrasse som stikker ut i Matrevågen. Så og si hele breelvavsetningen er drevet ut. Resten er nedbygd.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse