GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106919
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fitjeshaugen
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av elve-/breelvterrasser i ulike nivå. Høyeste nivå er ca. 40 m o.h.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse