GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106921
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Setstolen
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse langs Storelva. Terrassenivå ca. 60 m o.h., sannsynligvis bestående av sand og grus. Lokalitet 14 og 15 er adskilt av en flomskredvifte. Se bilde.

Bilder
1. Flomskredvifte


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse