GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106925
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tverberg
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvterrasse øst for elva. Begrenset utstrekning og mektighet. Ved befaring i 2004 er noe materiale blottlagt ved en relativt ny vegskjæring. Materialet ser ut til å være finkornig.

Bilder
1. Vegskjæring
2. Vegskjæring


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse