GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106927
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haukeland
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en forholdsvis stor flomskredvifte ved utløpet av Djupedal. Deler av vifta er oppdyrket. Mye stor stein i overflata. Ved befaring i 2004 er overflaten strippet for organisk materiale og lagt opp i voll mot elva.

Bilder
1. Flomskredvifta sett fra S
2. Delta i elveutløpet


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse