GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106929
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sandneselva
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei flomvifte/morenemateriale avsatt ved utløpet av Sandselva. Materialet er dårlig/ikke sortert med noe lagdeling. Kantet stein og finstoff. En del masser er tatt ut (fyllmasse).


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse