GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106931
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hovland
(Sist oppdatert 30.aug.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med sorterte lag av grus/sand og litt stein. Forekomsten ligger foran Storevatnet, og terrasseflata er bygd opp til ca. 50 m o.h.

Bilder
1. Massetak og forekosmt sett fra V
2. Massetak og forekomst sett fraV
3. Massetaket sett fra forekomst 19


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse