GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106933
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Andvik-vest
(Sist oppdatert 30.aug.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mektig ravinert moreneavsetning vest for Andvik. Mye stor blokk i overflata. Materialet er usortert med en del blokk og stein og en del finstoff. Noe lagdelt nærmest elva. Stort massetak.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse